VELUX Belgium & Partner Dak Plus slaan de handen in elkaar met Pro-Delivery

Dak Plus VELUX Pro installateur
Is Triple Beglazing Nuttig bij Vervanging van Oude VELUX Dakramen?
september 27, 2023
Johan Vandebuerie - laureaat van de arbeid
Johan Vandebuerie ontvangt Koninklijke Eretitel “Laureaat van de Arbeid – Expert”
oktober 1, 2023
Dak Plus VELUX Pro installateur
Is Triple Beglazing Nuttig bij Vervanging van Oude VELUX Dakramen?
september 27, 2023
Johan Vandebuerie - laureaat van de arbeid
Johan Vandebuerie ontvangt Koninklijke Eretitel “Laureaat van de Arbeid – Expert”
oktober 1, 2023
VELUX Pro-Delivery

Dak Plus | VELUX

VELUX Belgium & Partner Dak Plus slaan de handen in elkaar met Pro-Delivery

Duurzaamheid is een vereiste geworden. Dat geldt voor huiseigenaren, waarvan 45% aangeeft dat nieuwe bouwmaterialen voor hun huis duurzaam geproduceerd moeten zijn. Maar dat geldt ook voor bedrijven. Om zorg te dragen voor het milieu, lanceerde VELUX de Duurzaamheidsstrategie 2030. Eén van de doelstellingen is om de CO2-uitstoot bij de productie van VELUX dakramen met 50% te verkleinen. Verschillende initiatieven moeten hieraan bijdragen. Voorbeelden zijn de VELUX Pro-Delivery en de Dak Plus Take-Back Service in België, die beide ook de efficiëntie van het productieproces verhogen.

Duurzamere levering met de VELUX Pro-Delivery Service

Yves Sottiaux Market Director VELUX Belgium & Luxemburg gaf onlangs mee: "De VELUX Pro-Delivery Service is een innovatieve benadering van het leveren van dakramen. In plaats van dakramen in de gebruikelijke verpakking te verzenden, leveren we ze op een pallet zonder de traditionele verpakking."

Verpakkingen belasten het milieu: voor de productie zijn grondstoffen en energie nodig. Ook zorgt het voor meer afval. Sinds dit jaar biedt VELUX daarom de mogelijkheid om dakramen te leveren met haar Pro-Delivery Service. Hiermee worden dakramen standaard zonder verpakking bezorgd. Zonder verpakking betekent: geen plastic of andere schadelijke afvalstoffen en tot wel 91% minder CO2-uitstoot per dakraam.

Tegelijkertijd biedt de Pro-Delivery Service een extra tijd- en kostenbesparing voor Dak Plus, die in hun expansie zich nog meer willen focussen op efficiëntie. Door de dakramen zonder verpakking en met vooraf gemonteerde beugels te leveren, besparen we 10-15 minuten per gemonteerd dakraam: de winst zit in het uitpakken van een dakraam dat hierdoor geen tijd kost, het monteren van beugels is al gedaan en er is minder afval. Wat niet alleen tijd maar ook kosten bespaart.

Standaard levering

Bestellen = 5 minuten

Uitpakken + installeren 

 = 20 minuten

Afvalverwerking = 5 minuten

TIJDWINST = 30 minuten
Pro-Delivery

Bestellen = 5 minuten

Uitpakken + installeren 

= 10 minuten

Afvalverwerking = 2 minuten

TIJDWINST = 17 minuten

CO2-Besparingen

Het gebruik van de Pro-Delivery Service resulteert in aanzienlijke CO2-besparingen door dakramen op een pallet te leveren in plaats van in de standaard verpakking.

Normaal gesproken veroorzaakt de standaard verpakking van een dakraam een CO2-uitstoot van ongeveer 3,6 kg.

Echter, wanneer je kiest voor de Pro-Delivery Service voor hetzelfde dakraam, wordt de CO2-uitstoot gerelateerd aan de verpakking met maar liefst 91% verminderd. Dit draagt aanzienlijk bij aan onze inspanningen om de ecologische impact te minimaliseren en een duurzamere toekomst te creëren.

Wat zit er nu allemaal in de Dak Plus Take-Back Service?

De Take-Back Service van Dak Plus is een eigen initiatief sinds 2017 waar oude dakramen worden verzameld en de afvalstromen uit elkaar worden gedaan zonder meerkost voor zijn eindklant.  De uitdaging zat vooral in de  kosten-batenanalyse optimalisatie van de afvalverwerking.

Bij de demontage van de dakramen ontstaan nieuwe grondstofstromen, waarbij de belangrijkste grondstoffen zijn: glas, hout, aluminium en kunststoffen. Ons streven is om deze grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten, wat bijdraagt aan een circulaire en duurzame benadering van materiaalgebruik.

Op Weg naar een Circulaire Toekomst

Dak Plus zet zich dagelijks in voor het realiseren van een circulaire economie tegen 2030. Johan is enthousiast over de bijdrage die dit zal leveren. "Dit zal ons aanzienlijk helpen", zegt Johan. "De manier waarmee we hout omzetten in "refurbished" tafels is een prachtig voorbeeld van onze stappen richting van een circulaire economie.

Hetzelfde geldt voor de innovatieve methode om glas te recyclen zonder het intensieve smeltproces, dat veel energie vergt van onze stakeholder. Een VELUX dakraam is een complex product wanneer het wordt gedemonteerd: groot, onhandig en bestaande uit vijf verschillende componenten. Het vereist aanzienlijke arbeid en expertise om dit te recyclen, maar we hebben het voor elkaar gekregen.  Het creëren van echt circulaire producten is onze visie voor de toekomst."

Recycling voor een Duurzame Morgen

In België wordt jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid bouwafval gegenereerd. Om te voorkomen dat gebruikte VELUX dakramen bijdragen aan deze groeiende berg van bouw- en sloopafval, hebben we onze Take-back service geïntroduceerd. Door oude dakramen uit de afvalstroom te halen, dragen we gezamenlijk bij aan een CO2-reductie van 28% per dakraam gedurende de gehele levenscyclus. Bovendien worden de materialen, zoals glas, hout en kunststof, van deze dakramen hergebruikt als grondstof voor de productie van nieuwe duurzame producten. Samen streven we naar een milieuvriendelijke en duurzame toekomst.

Afval Alternatief

In een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn centraal staan, zijn er bedrijven die zich inzetten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en verantwoord om te gaan met afvalstromen. Johan Vandebeurie en Aart Van Oekelen van de firma Afval Alternatief zijn twee vrienden en ondernemers die de handen ineen hebben geslagen om de afvalstromen binnen Dak Plus grondig te analyseren en duurzame partners te vinden voor verantwoorde afvalverwijdering.

Vergrootglas

Met een duidelijk beeld van hun afvalstromen gingen Johan en Aart op zoek naar partners die dezelfde duurzame visie deelden. Ze vonden lokale recyclingbedrijven en afvalverwerkingsfaciliteiten die bereid waren samen te werken om de afvalverwijdering van Dak Plus te verduurzamen. Deze partners accepteerden materialen voor recycling en zorgden ervoor dat deze op de juiste manier werden verwerkt.

Niet alleen heeft Dak Plus haar ecologische voetafdruk verkleind door recycling en hergebruik van materialen, maar het heeft ook bijgedragen aan een algemene bewustwording binnen de bouwsector over duurzame afvalverwerking.

Aart van Oekelen benadrukt het belang van dergelijke samenwerkingen: "Door krachten te bundelen, kunnen we echte verandering teweegbrengen in hoe we met afval omgaan. Het is inspirerend om te zien hoe bedrijven zoals Dak Plus bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen voor het milieu."

"The reality is that the only way change comes is when you lead by example."

Anne Wojcicki

Samenvatting

Samenwerking als stakeholders is essentieel voor het duurzaam beheer van onze kostbare grondstoffen van moeder aarde. Het bundelen van krachten en middelen stelt ons in staat om op verantwoorde wijze met natuurlijke hulpbronnen om te gaan, verspilling te minimaliseren en onze impact op het milieu te verminderen. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we een duurzame toekomst creëren, waarin we de balans tussen welvaart en behoud van de planeet behouden, zodat ook toekomstige generaties kunnen profiteren van de rijke bronnen die de aarde te bieden heeft.

Lees zeker ook het artikel over "Passief Bouwen & Wonen met VELUX"

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat ons dit dan zeker weten.

Dit kan via ons contactformulier of telefonisch op het GRATIS nummer 0800-80 888.Onderwerp: Take-back service, duurzaamheidsstrategie, VELUX

Sharing is caring

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial