VELUX vervangingstool

Met deze handige vervangingstool kan je eenvoudig controleren
wat de nieuwe formaat benamingen zijn van je oude dakramen.

Heb je toch nog vragen in verband met het resultaat dat komt uit de vervangingstool?
Neem dan gerust contact met ons op via ons GRATIS nummer 0800 80 888 of per mail naar info@dakplus.be.

Dak Plus VELUX team - © Copyright - Alle rechten voorbehouden - 2016 tot heden.

Niets uit dit formulier mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Jouw gegevens zijn dan ook veilig bij ons.

Snelle interventie mogelijk bij stormschade of glasbreuk.

Vandebuerie Johan

Heb je nog andere vragen?

Neem dan zeker even en kijkje op onze hulpcenter pagina.