Dak Plus ondertekent het Klimaatdak Protocol

VELUX installateur in Franstalig België
VELUX installateur Franstalig België
december 12, 2023
Plaatsen van een VELUX dakvenster
Een dakvenster installeren is eenvoudiger dan je denkt
januari 31, 2024
VELUX installateur in Franstalig België
VELUX installateur Franstalig België
december 12, 2023
Plaatsen van een VELUX dakvenster
Een dakvenster installeren is eenvoudiger dan je denkt
januari 31, 2024
Embuild Vlaanderen lanceert het Klimaatdak

Dak Plus | VELUX

Dak Plus ondertekent het Klimaatdak Protocol

Platte daken, veelal onbenutte ruimtes die een enorme potentie hebben om positief bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatopwarming en verlies aan biodiversiteit. Dak Plus, als toonaangevend dakramen installatiebedrijf in België, omarmt de uitdagingen van de tijd en engageert zich vol trots om het Klimaatdak Protocol te ondertekenen. In dit artikel ontdek je waarom het Klimaatdak Protocol cruciaal is en hoe Dak Plus bijdraagt aan de realisatie van deze ambitieuze doelstellingen.

Waarom Klimaatdak en een protocol dakbeleid?

Vierkante kilometers platte daken, die momenteel dienst doen als eenvoudige afdekking, kunnen worden omgevormd tot multifunctionele ruimtes met positieve effecten op klimaatadaptatie en -mitigatie. Het Klimaatdak Protocol komt voort uit de erkenning van de noodzaak om deze ruimtes te benutten en draagt bij aan diverse duurzaamheids- en klimaatambities, waaronder de Europese Green Deal en het Vlaams Energie- & Klimaatplan.

Wist je dat?

Wist je dat je door slecht geïsoleerde dakramen vaak meer energie verliest dan door een niet-geïsoleerd dak? Je kunt net zo goed een natuurlijke plantenwand als dak hebben. Dit is een groot probleem voor veel huizen, maar je kunt het oplossen met een eenmalige investering, zoals het renoveren van je dakramen. Moderne, kwalitatief goede dakramen zorgen niet alleen voor meer daglicht en gaan langer mee, maar besparen ook energie. Ze verminderen het warmteverlies, waardoor je minder kosten hebt voor verwarming (of koeling) en op de lange termijn geld bespaart. Een huis dat minder energie gebruikt is ook beter voor jou. Dat is een win-win situatie!

Bouwtechnische Duurzaamheid

Dak Plus legt de nadruk op bouwtechnische duurzaamheid, waarbij kwaliteit voorop staat. Een duurzaam dak heeft een lange levensduur en is maximaal geïsoleerd voor klimaatneutraliteit. Multifunctionaliteit wordt ingevuld met groene daken voor biodiversiteit, blauwe daken voor waterretentie, gele daken voor energieopwekking en rode daken voor extra leefruimte.

Recycling en Hergebruik

Recyclage en hergebruik van dakbedekkingsmaterialen worden naar een hoger niveau getild om het primair materiaalverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Dak Plus pleit voor innovatie in lekdetectiesystemen en installatiemethoden om hergebruik van materialen te bevorderen.

Beperken van CO2 in de Brede Keten

Dak Plus erkent de noodzaak om de CO2-uitstoot in de gehele productieketen te verminderen. Concrete acties worden ondernomen, zoals metingen van CO2-uitstoot en het opstellen van plannen om deze uitstoot volgens het 'plan-do-check-act' principe terug te dringen.

Ambities en Werkpaden

Het Klimaatdak Protocol formuleert concrete ambities, zoals het isoleren van alle nieuwe platte daken volgens energieneutraliteitsnormen tegen 2030. Tegen 2050 streeft Dak Plus naar multifunctionele daken met groene, blauwe, gele en/of rode benutting.

Werkpaden voor Realisatie

Vijf werkpaden worden geïdentificeerd voor het realiseren van ambities: bundelen van kennis, maatwerk en integratie in bestaand beleid, co-creatie met stimulerende doelen, creëren van draagvlak en innovatie. Deze paden worden nader uitgewerkt om de gestelde doelen te bereiken.

Energie-Efficiëntie & Transitie

EmBuild Vlaanderen is een toonaangevend initiatief dat zich richt op energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling binnen de bouwsector in Vlaanderen. Dit project heeft als doel om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en zo bij te dragen aan de overgang naar een duurzame samenleving.

EmBuild Vlaanderen richt zich op het stimuleren van innovatieve oplossingen, bewustwording en samenwerking binnen de bouwsector. Het biedt ondersteuning aan lokale overheden, architecten, bouwbedrijven en andere belanghebbenden om duurzaam bouwen te bevorderen en de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen.

Met zijn focus op het creëren van een energiezuinige en milieuvriendelijke gebouwde omgeving speelt EmBuild Vlaanderen een cruciale rol in de transitie naar een duurzamere toekomst voor de bouwsector in de regio.

De grootste bedreiging voor onze planeet is het geloof dat iemand anders haar zal redden.

Robert Swan

Samenvatting

Dak Plus roept alle stakeholders binnen de bouwsector op om zich aan te sluiten bij het Klimaatdak en samen te werken aan een duurzame toekomst. Door het ondertekenen van het protocol zet Dak Plus een belangrijke stap in het bevorderen van duurzaamheid, multifunctionaliteit en het beperken van de CO2-uitstoot. Het Klimaatdak is geen statisch concept maar een levend initiatief dat voortdurend wordt geëvalueerd en aangepast om de gestelde doelen te bereiken.

Lees zeker ook het artikel "Wintertips van de Vakman"

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat ons dit dan zeker weten.

Dit kan via ons contactformulier of telefonisch op het GRATIS nummer 0800-80 888.Onderwerp: Klimaatdak, 2050, EmBuild

Sharing is caring

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial