Johan Vandebuerie ontvangt Koninklijke Eretitel “Laureaat van de Arbeid – Expert”

Dak Plus VELUX Pro installateur
VELUX Belgium & Partner Dak Plus slaan de handen in elkaar met Pro-Delivery
september 29, 2023
Lancering van het “Asbestcharter” tijdens het 1ste Vlaamse Asbestcongres
oktober 1, 2023
Dak Plus VELUX Pro installateur
VELUX Belgium & Partner Dak Plus slaan de handen in elkaar met Pro-Delivery
september 29, 2023
Lancering van het “Asbestcharter” tijdens het 1ste Vlaamse Asbestcongres
oktober 1, 2023
Johan Vandebuerie

Dak Plus | VELUX

Johan Vandebuerie ontvangt Koninklijke Eretitel "Laureaat van de Arbeid - Expert”

In België heeft de Koninklijke Eretitel "Laureaat van de Arbeid" een lange geschiedenis en staat deze hoog aangeschreven als een erkenning van uitzonderlijke toewijding en vakmanschap op verschillende gebieden van arbeid en beroepen. Deze eretitel wordt toegekend aan personen die gedurende hun carrière uitblinken in hun vakgebied en een aanzienlijke bijdrage leveren aan de samenleving.

Koning Leopold I

De titel "Laureaat van de Arbeid" vindt zijn oorsprong in België en werd voor het eerst geïntroduceerd in 1847 door koning Leopold I. Het doel was om ambachtslieden en vakmensen te eren die buitengewone prestaties leverden in hun respectievelijke vakgebieden. Sindsdien is de eretitel geëvolueerd en uitgebreid naar verschillende sectoren, waaronder industrie, wetenschap, kunst, en sociale diensten.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de titel "Laureaat van de Arbeid," moeten kandidaten aan strenge criteria voldoen. Ze moeten niet alleen uitblinken in hun vak, maar ook aantoonbaar bijgedragen hebben aan de maatschappij, innovatie gestimuleerd hebben en een inspiratie zijn voor anderen. De nominaties worden zorgvuldig beoordeeld door een commissie van experts voordat de eretitel wordt toegekend.

Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid staat in voor de toekenning van de titel en de erekentekens van Eredeken, Laureaat en Cadet van de Arbeid. Deze worden toegekend bij koninklijk besluit, na selectie door Nationaal Organiserende Comités. De selectie gebeurt per sector en is gebaseerd op beroepsbekwaamheid en sociale inzet, in welke functie ook. De toekenning van de titel is de waardering voor uitstekend uitgevoerde professionele activiteiten.

Nationale Orden

De Nationale Orden zijn onderverdeeld in de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II. Die Orden kennen ook verschillende graden. Verder bestaan er ook nog de Palmen en de Medailles.

De opklimmende hiërarchie ziet er bij de Nationale Orden als volgt uit:

  • Bronzen medaille: Orde van Leopold II – Kroonorde
  • Zilveren medaille: Orde van Leopold II – Kroonorde
  • Gouden Medaille: Orde van Leopold II – Kroonorde
  • Zilveren Palmen: Kroonorde
  • Gouden Palmen: Kroonorde
  • Ridder: Orde van Leopold II – Kroonorde – Leopoldsorde

Deze Orden omvatten eveneens de graden Officier, Commandeur en Grootofficier in de drie Nationale Orden en de titel van Grootkruis in de Orde van Leopold II en in de Kroonorde, alsook het Grootlint in de Leopoldsorde.

Het beheer van de Nationale Orden valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Het betreft hier zowel burgerlijke als militaire eretekens.

Twee ervan worden uit hoofde van “arbeid” uitgereikt: de Gouden Medaille en de Gouden Palmen der Kroonorde. Deze eretekens worden verleend aan werknemers die al met het Ereteken van de Arbeid eerste klasse geëerd werden na dertig jaar dienst, en die ook nadien als werknemer actief bleven. De Gouden Medaille der Kroonorde beloont een 35-jarige beroepsloopbaan.

Loopbaan

Het toekennen van de eretitel "Laureaat van de Arbeid" is niet gebaseerd op slechts één prestatie, maar op de volledige loopbaan van de persoon. Het is een eerbetoon aan de consistente toewijding, innovatie en bijdrage aan de samenleving gedurende vele jaren.

Uitreiking door de minister

In 2017 ontving Johan Vandebuerie door minister Kris Peeters een bijzondere eretitel, namelijk "Laureaat van de Arbeid - Expert," uitgereikt door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. Deze eretitel werd hem toegekend als erkenning voor zijn onvermoeibare inzet om meer waardigheid te brengen in het beroep van dakdekker, met speciale aandacht voor de bouwsector. Hij is namelijk de jongste dakwerker ooit in de geschiedenis van de uitreikingen sinds 1847 die deze ontvingen.

Johan Vandebuerie werd geëerd vanwege zijn innovatieve initiatieven en klantgerichte toekomstvisie binnen zijn vakgebied. Zijn betrokkenheid bij de Confederatie Bouw, een belangenorganisatie binnen de bouwindustrie, was van onschatbare waarde. Hij zette zich in voor de groei en ontwikkeling van de mensen om hem heen en handhaafde gedurende vele jaren de traditie van vakmanschap.

Het Nationaal Organizerend Comité erkende Johan Vandebuerie als een uitzonderlijke expert op zijn vakgebied en oordeelde dat hij de eretitel "Laureaat van de Arbeid - Expert" volledig verdiende. Deze prestigieuze titel symboliseert niet alleen zijn persoonlijke toewijding, maar ook zijn bijdrage aan de vooruitgang en de verbetering van de bouwsector en het beroep van dakdekker als geheel. Johan Vandebuerie blijft een inspirerend voorbeeld van excellentie en toewijding in zijn branche.

"Don't tell me, show me"

Eric Schmidt

Samenvatting van Johan Vandebuerie

Mijn reis als dakdekker en mijn inzet voor de bouwsector zijn gebaseerd op een passie voor vakmanschap, innovatie en de groei van de gemeenschap. Ik ben er vast van overtuigd dat we, door met toewijding en integriteit te werken, een positieve impact kunnen hebben op onze industrie en de wereld om ons heen.

Aan de volgende generatie wil ik meegeven dat succes niet alleen gemeten wordt in prestaties, maar ook in de toewijding om constant te blijven leren en groeien. Blijf trouw aan je waarden en blijf streven naar excellentie. Het is jullie toekomst die vorm zal geven aan onze samenleving en industrie.

Lees zeker ook het artikel over "50 jaar VELUX in België."

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat ons dit dan zeker weten.

Dit kan via ons contactformulier of telefonisch op het GRATIS nummer 0800-80 888.Onderwerp: Laureaat van de Arbeid, Expert, Dak Plus

Sharing is caring

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial