Dak Plus legt hun strategisch Klimaatneutraal 2050 plan van aanpak uit

Baskapel partners - Dak Plus VELUX Pro installateur
BASkapel® beschikbaar in België
oktober 3, 2023
Dak Plus VELUX Pro installateur
Enkel de Beglazing of toch Best volledig de VELUX Vervangen?
oktober 7, 2023
Baskapel partners - Dak Plus VELUX Pro installateur
BASkapel® beschikbaar in België
oktober 3, 2023
Dak Plus VELUX Pro installateur
Enkel de Beglazing of toch Best volledig de VELUX Vervangen?
oktober 7, 2023
Klimaat neutraal

Dak Plus | VELUX

Dak Plus legt hun strategisch Klimaatneutraal 2050 plan van aanpak uit

In een tijd waarin klimaatverandering een groeiende zorg is, is het van essentieel belang dat we als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen om de impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren. Een integraal onderdeel van onze strategie om klimaatneutraal tegen 2050 als onderneming te worden, omvat het "Plant een Boom" initiatief, dat niet alleen bijdraagt aan het verminderen van onze CO2-voetafdruk, maar ook een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit en het welzijn van onze gemeenschap.

Klimaatactie ondernemen

In een gedurfde stap richting klimaatneutraliteit heeft Dak Plus haar klimaatneutrale strategie verder verrijkt door het 'Plant een Boom' initiatief op de agenda te zetten. Na zonnepanelen, batterijen en elektrische wagens staat deze actie op de agenda. Met dit plan heeft Dak Plus de ambitieuze doelstelling om voor elk vervangen oud VELUX dakraam een boom te planten. Dit is niet alleen om hun historische koolstofvoetafdruk te compenseren door middel van bosbehoud, maar ook om toekomstige emissies drastisch te verminderen. Dit baanbrekende initiatief als installatiebedrijf toont het streven van Dak Plus naar een duurzamere toekomst en benadrukt hun betrokkenheid bij het beschermen van het milieu.

Wist je dat?

Bomen, de stille helden van onze natuurlijke omgeving, vervullen een cruciale rol in het verminderen van de koolstofdioxide (CO2) in onze atmosfeer. Het is fascinerend om te realiseren dat een enkele boom gemiddeld ongeveer 25 kilogram CO2 per jaar uit de lucht kan opnemen. Deze natuurlijke capaciteit van bomen om koolstof vast te leggen, speelt een essentiële rol in het verminderen van de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

Enquête

Zes op de tien Belgen gaan akkoord met de Belgische en Europese doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Dat blijkt afgelopen week uit de vijfde nationale klimaatenquête van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bij 1.600 Belgen. De klimaatverandering blijft een bezorgdheid die door tachtig procent van de Belgen erkend wordt. Daarvoor rekenen de Belgen op een betere samenwerking bij de overheden en meer inspanningen van de industrie, de impact van de eigen inspanningen wordt dan weer onderschat.

Plant een boom

CO2-compensatie door middel van het 'Plant een Boom'-initiatief is verre van achterhaald; integendeel, het vormt nu een essentieel onderdeel van de uitgebreide klimaatneutrale strategie voor 2050. In een tijdperk waarin de dringende behoefte aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk niet kan worden ontkend, evolueert de rol van het planten van bomen van een eenvoudige mitigatiemaatregel tot een cruciaal element in het bredere plan om klimaatneutraliteit te bereiken. Dak Plus wil als onderneming ingaan op hoe 'Plant een Boom' niet alleen relevant blijft, maar ook een fundamentele bouwsteen wordt in onze collectieve inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken en een duurzamere toekomst te waarborgen tegen 2050.

Transitie

Het is teleurstellend om vast te stellen dat ondanks de groeiende urgentie van de klimaatcrisis, veel bedrijven nog steeds de kans laten liggen om een positieve impact te hebben. Het 'Plant een Boom'-initiatief en andere soortgelijke mogelijkheden om een verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering blijven onbenut. In een tijd waarin duurzaamheid en verantwoord ondernemen centraal zouden moeten staan, zijn er nog steeds te veel organisaties die niet beseffen hoe zij als voorbeeld kunnen dienen en een leidende rol kunnen spelen in het creëren van een betere, meer duurzame toekomst voor ons allemaal.

Het land van melk en honing

De weg naar een klimaatneutrale toekomst in 2050 is een ambitieuze reis die diepgaande betrokkenheid van alle stakeholders vereist. In dit streven naar duurzaamheid is de analyse van stakeholders van cruciaal belang. Deze analyse gaat verder dan alleen het identificeren van belanghebbenden; het gaat erom hun perspectieven, verwachtingen en invloed op de strategie te begrijpen. Voor bedrijven zoals VELUX en Dak Plus is dit een continu proces van samenwerking en optimalisatie. Samen werken ze aan het finetunen van hun processen en het aanscherpen van hun doelstellingen om de klimaatneutrale 2050-strategie te realiseren. In dit artikel zullen we de centrale rol van stakeholdersanalyse in deze inspanning verkennen en laten zien hoe de voortdurende betrokkenheid van beide bedrijven helpt om hun doelstellingen voor een duurzame toekomst te verwezenlijken.

Het klimaatprobleem is geen probleem voor morgen, maar wel voor gisteren.

Nic Balthazar

Samenvatting

Dit "Plant een Boom" initiatief is een concrete stap naar onze toewijding aan klimaatneutraliteit en duurzaamheid. Het zal niet alleen onze organisatie ten goede komen, maar ook een positieve impact hebben op het milieu en de gemeenschap waarin we opereren. Samen streven we ernaar om onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties.

Lees zeker ook het artikel "BASkapel® beschikbaar in België"

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat ons dit dan zeker weten.

Dit kan via ons contactformulier of telefonisch op het GRATIS nummer 0800-80 888.Onderwerp: Klimaatneutraal, 2050, plant een boom

Sharing is caring

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial