Witte strepen tussen het glas?

Je wrijft bij het schoonmaken van jouw VELUX dakraam als een topsporter over het glas, maar er blijven witte strepen of condens zichtbaar. Frustrerend, maar wees gerust, het ligt niet aan de spierkracht in de armen. Jouw VELUX dakraam is toe aan vervanging. Er heeft zich condens gevormd tussen de dubbele beglazing. Dit betekent dat de beglazing niet meer luchtdicht is en de thermische isolatie fors is verlaagd. Een beglazing die lek is, kan niet worden hersteld en wordt best vervangen. Goed voor het gezinsbudget en je armspieren.

Tip: brandpolis

Wist je dat jouw woningpolis tussenkomt in de glasvervanging van jouw dakraam?
Als erkend installateur maken we jouw offerte en dossier op voor de verzekering. Meld dit zeker aan je VELUX adviseur, hij zal dan het nodige in orde brengen voor jou.

Voor onderstaande checklist gaan we volgende foto's ook van je vragen:

Foto van het identificatieplaatje op jouw VELUX

Foto van de kamer(s) langs binnen

Foto van jouw dakra(a)m(en) langs de buitenzijde.


TIP: Te veel foto's bestaat niet voor ons!

Wil je graag van je bestaande VELUX dakramen enkel het glas laten vervangen?

Vul dan snel deze online checklist in.

Dak Plus VELUX team - © Copyright - Alle rechten voorbehouden - 2016 tot heden.

Niets uit dit formulier mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Jouw gegevens zijn dan ook veilig bij ons.