Expertise in VELUX dakramen & toebehoren

Wat is de betekenis van sapiteur/domeindeskundige?

Sapiteurs of domeindeskundigen, van wie geen specifieke juridische opleiding vereist wordt, maar die vanwege hun bijzondere technische bekwaamheid worden ingeschakeld als onafhankelijke adviseur. Er kan beroep worden gedaan op een domeindeskundige of sapiteur als zeer gespecialiseerde technici, die vanuit hun dagelijkse praktijk de meeste ervaring hebben met de jongste ontwikkelingen binnen hun discipline.

Zit je als klant in een discussie of met een ontevredenheid met je aannemer?

Je hoeft niet meteen een gerechtelijke procedure op te starten. Je kan verschillende stappen nemen om een klassieke juridische procedure te vermijden. We kunnen je steeds onafhankelijk advies geven met expertise en treden op als domeinspecialist. Er kan een verslag aangeleverd worden door de adviseur.

Is arbitrage gratis?

Bemiddeling is niet gratis, maar het is wel een stuk goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Een professionele bemiddelaar zal een vergoeding vragen voor de geleverde bemiddelingsdiensten en zijn kosten factureren. Als u een verzekering voor rechtsbijstand hebt, kan bemiddelingen daarin opgenomen zijn. Raadpleeg uw verzekeraar over expertise verslagen.

Wat zijn de juridische stappen indien bemiddeling niet werkt?

Lukt het u of de bemiddelaar niet het conflict niet zelf oplossen? Dan kunt u naar de bevoegde rechtbank stappen (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank of arbeidsrechtbank). Op juridat.be vindt u de rechtbanken bevoegd voor uw regio. Voordat u een klassieke procedure begint, kunt u kosteloos een beroep doen op een rechtbank om tot een minnelijke schikking of verzoening te komen. Met een verzoening kunt u een lange procedure vermijden.

Wanneer een deskundige in opdracht van een rechter denkt dat het op de grens van zijn kwalificaties, kan hij een beroep doen op een bevoegd persoon in bepaalde rechtsgebieden benoemd sapiteur/domeindeskundige. Nu als domeindeskundige en 2de generatie dakdekkers kunnen we gerechtsdeskundige bijstaan in hun onderzoek naar oorzaken en kunnen adviserend optreden.

Waar kunnen we je in bijstaan in expertise als particulier of als bedrijf met een onafhankelijk verslag:

  • Controle op correcte montage en aanwerking
  • Asbest vaststelling in het bestaande dak
  • Condensprobleem met luchtvochtigheid metingen
  • Warmtebeelden maken van koudebruggen rond het dakraam

Om kosten en tijdverlies te vermijden stel je steeds best voor om de discussie te onderwerpen aan arbitrage.

Blog

De toetreding van Johan Vandebuerie tot de Verzoeningscommissie Bouw markeert een belangrijk moment in de bouwsector. Met zijn uitgebreide ervaring en diepgaande kennis van de industrie brengt Johan een waardevolle aanvulling op dit cruciale orgaan. Zijn betrokkenheid belooft nieuwe perspectieven en innovatieve benaderingen voor het oplossen van geschillen en het bevorderen van harmonie in de bouwsector.