ALGEMENE VOORWAARDEN - VELUX ACTIE 2022

" Vervang uw oude dakvensters en krijg tot €250 terugbetaald "

De vennootschap VELUX N.V., waarvan de maatschappelijk zetel gevestigd is te 1301 Bierges, Boulevard de l’Europe 121, organiseert een terugbetalingscampagne onder de naam « Vervang uw oude dakvensters en krijg tot €250 terugbetaald » onder het ondernemingsnummer 0412.621.370. VELUX werkt samen met High Co Data voor het uitrollen van de VELUX 2022 cashback promotiecampagne “Vervang uw oude dakvensters en krijg tot €250 terugbetaald ». High Co Data is gevestigd te Kruiskouter 1, 1730 Asse. Voor vragen over deze actie of uw ingediende factuur kunt u contact opnemen met High Co Data via infolijn@promolife.be of via telefoon op +32 2 352 03 90. U kunt op dit adres contact met ons opnemen voor informatie over deze promotie. Dit is ook het correspondentieadres voor eventuele vragen of klachten met betrekking tot deze promotie. High Co Data is telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 13.00 uur.

INFORMATIE OVER DE CASHBACKCAMPAGNE

1. Om van dit aanbod tot terugbetaling te kunnen genieten, is het noodzakelijk om zich tussen 01.09.2022 en 31.10.2022 inclusief te hebben geregistreerd voor de actie op velux.be en hiervan een bevestigingsmail ontvangen te hebben met een link (die toegang geeft tot het terugbetalingsplatform) te gebruiken bij het aanvragen van de terugbetaling.

2. De inschrijving voor de campagne loopt van 1 september 2022 tot en met 31 oktober 2022 (inclusief). De producten waarop de actie betrekking heeft, moeten tussen 01 september 2022 en 31 december 2022 zijn aangekocht.

3. Voor elke aankoop van VELUX dakvensters voor hellende daken (voor de types GDL, GEL, GGL, GGU, GIL, GIU, GPL, GPU, GTL, GTU, GVR, GXL, GXU, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU, GGLS en GPLS) tussen 01.09.2022 en 31.12.2022 in België en het Groothertogdom Luxemburg, heeft de deelnemer recht op een terugbetaling van:

- €40 per individueel manueel VELUX dakvenster (types GDL, GEL, GGL, GGU, GIL, GIU, GPL, GPU, GTL, GTU, GVR, GXL, GXU, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU)
- €80 per VELUX 2in1 manueel dakvenster (types GGLS & GPLS 2in1*)
- €100 per individueel gemotoriseerde VELUX dakvenster op zonne-energie of elektrisch (types GGL, GGU, GPU)
- €100 per VELUX 3in1 manueel dakvenster (types GGLS & GPLS 3in1*)
- €200 per VELUX 2in1 gemotoriseerde dakvenster op zonne-energie (types GGLS 2in1*)
- €250 per VELUX 3in1 gemotoriseerde dakvenster op zonne-energie (types GGLS 3in1*)
* De GGLS en GPLS dakvensters worden geteld als 1 venster.

4. Het aanbod geldt voor maximaal 5 VELUX dakvensters voor hellende daken per huishouden, waarbij GGLS- en GPLS-vensters worden geteld als 1 dakvenster. De maximale mogelijke terugbetaling per IBAN-rekening en per huishouden is daarom beperkt tot €1250. Als een deelnemer een factuur met meer dan 5 producten indient, worden de 5 producten met de hoogste restitutiewaarde in aanmerking genomen om het totale terugbetalingsbedrag te berekenen.

5. Cashbacks zijn alleen beschikbaar voor de producten vermeld in paragraaf 3 hierboven. U dient zich vooraf voor de actie te hebben ingeschreven (paragraaf 1 hierboven) en de aankoop te hebben gedaan tijdens de actieperiode (paragraaf 2 hierboven) in één van de volgende gebieden: België, en het Groothertogdom Luxemburg. Enkel VELUX producten aangekocht bij een erkende verdeler, een installateur of via het online VELUX shop in de bovenstaande gebieden komen in aanmerking voor een terugbetaling. Deze promotie is niet cumuleerbaar met andere acties op dezelfde producten, noch inruilbaar in winkels.

6. Het aanbod is persoonlijk en alleen geldig voor particulieren die het product hebben gekocht voor installatie in hun eigen woning. Het begrip "personen die het product hebben aangekocht voor plaatsing in een eigen private woning" verwijst naar de persoon die de VELUX producten heeft besteld en in wiens woning ze zullen worden geïnstalleerd, en niet naar de persoon die het product heeft aangekocht om het te installeren in het kader van zijn of haar werk.

7. Als een klant ervoor kiest om het aangekochte product terug te sturen na het ontvangen van de cashback, behoudt VELUX zich het recht voor om de cashback terug te vorderen.

HOE EEN TERUGBETALING AANVRAGEN

1. De deelnemer moet zich tussen 01.09.2022 en 31.10.2022 inschrijven voor de actie op velux.be. Hij zal een bevestigingsmail ontvangen met een link naar het terugbetalingsplatform.

2. Zodra de deelnemer klaar is om de cashback te innen, gaat hij naar de website van onze partner (High Co Data) via de link die hij in deze e-mail heeft ontvangen en vult hij het online formulier in. Enkel correct ingevulde formulieren met de naam, voornaam, postadres, e-mailadres, woonplaats en bankrekeningnummer (IBAN) van de deelnemer, evenals de andere verplichte velden voor de goede werking van de actie, worden als geldig beschouwd:

- Een kopie van de factuur van de installateur (of de aankoopfactuur als de deelnemer de dakvensters zelf heeft geïnstalleerd) gedateerd tussen 01.09.2022 en 31.12.2022 moet worden opgeladen. De VELUX product referenties moeten duidelijk vermeld worden op de factuur.

Alle cashbackverzoeken moeten uitsluitend via het online terugbetalingsplatform (High-Co Data) worden ingediend en moeten uiterlijk op 20 januari 2023 zijn ingediend. Terugbetalingen die na de termijn worden aangevraagd, worden niet in aanmerking genomen. Om twijfel te voorkomen, de dag na uw aankoopdatum telt als de eerste dag. Er worden geen verzoeken om terugbetaling per post aanvaard.

Geen informatie over de prijs die u betaald heeft voor VELUX producten of andere producten die u op hetzelfde moment heeft gekocht, en geen informatie over kortingen zal worden verstrekt aan VELUX door High Co Data, die de enige ontvanger van deze informatie zal zijn.

3. Cashback is slechts eenmaal per aangekocht product beschikbaar en slechts één persoon kan cashback claimen voor een maximum van in totaal 5 producten. Het maximale potentiële cashbackbedrag per IBAN-rekening en per huishouden is daarom beperkt tot €1250.

4. Aanvragen kunnen worden gediskwalificeerd als:
- ze onder een valse naam of met andere valse gegevens op de aanvraag zijn ingediend
- er bij aanvragen sprake is van een poging om het aanvraagproces te saboteren of te verstoren
- ze zijn ingediend door gebruik te maken van resultaten die zijn gegenereerd door een script of macro of gebruikmaking van een geautomatiseerd apparaat; of
- als VELUX om een of andere reden van mening is dat de aanvraag in strijd is met deze Voorwaarden. Als werknemer van VELUX of de VKR Groep kunt u geen terugbetaling van een cashbackbedrag ontvangen als uw aankoop onder gebruikmaking van uw werknemerskorting is gedaan.
Nadat alle gegevens door High Co Data zijn gecontroleerd, ontvangt u het cashback bedrag op uw bankrekening binnen 4 tot 6 weken na het indienen van uw aanvraag. Elke onvolledige of ongeldige aanvraag wordt verworpen. Het cashbackbedrag kan alleen worden uitbetaald op IBAN-rekeningnummers. Voor informatie over terugbetalingen kunt u contact opnemen met HighCo Data op +32 2 352 03 90 of infolijn@promolife.be.

PUBLICITEIT EN PRIVACYBELEID

1. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, worden door ons verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid. Lees dit beleid zorgvuldig om inzicht te krijgen in onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Lees ons privacybeleid: https://www.velux.be/nl-be/privacy

Uw persoonsgegevens en andere informatie die relevant zijn voor de promotie, kunnen door VELUX worden gedeeld met de dienstverleners met wie de onderneming in het kader van deze promotie samenwerkt.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te wijzigen, deze te laten verwijderen of deze te laten blokkeren of om de verwerking ervan door VELUX te beperken of bezwaar ertegen te maken. U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens in een geschikte vorm te laten doorgeven. Stuur ons hiervoor een e-mail naar : infolijn@promolife.be.

Als u een opmerking of vraag heeft over het privacybeleid van VELUX, neem dan contact op met privacy@velux.com.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U

1. Als VELUX deze voorwaarden niet naleeft, is het verantwoordelijk voor direct verlies dat of directe schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van diens inbreuk op de voorwaarden of diens nalatigheid. VELUX is echter niet verantwoordelijk voor niet te voorzien verlies of schade die buiten de redelijke controle en reikwijdte van de interventie van VELUX valt volgens de Voorwaarden en het aanbod zoals hierin beschreven.

2. VELUX accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvragen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen of verloren zijn gegaan tijdens verzending. Bewijs van versturing of verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van aanvraag. Beschadigde, onbegrijpelijke, onverstaanbare of onvolledige aanvragen zijn ongeldig.

ALGEMEEN

1. Beoordelingsvrijheid: Voor zover deze voorwaarden verwijzen naar de uitoefening van beoordelingsvrijheid door VELUX of diens aangestelde beoordelaars, is deze beoordelingsvrijheid absoluut en wordt er geen correspondentie gevoerd met betrekking tot gerelateerde beslissingen.

2. Andere promoties: Alle andere promoties die door VELUX worden georganiseerd, zijn onderworpen aan hun eigen afzonderlijke algemene voorwaarden.

3. Algemene voorwaarden: Uw gebruik van VELUX websites is niet alleen aan deze voorwaarden onderworpen maar ook aan de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid dat op de desbetreffende websites wordt weergegeven.

4. Overdracht: VELUX kan te allen tijde alle of een deel van zijn rechten en verplichtingen onder of voortvloeiend uit deze Voorwaarden toewijzen of overdragen. Deelnemers kunnen echter altijd bezwaar maken als een dergelijke toewijzing of overdracht zou leiden tot een beperking of vermindering van hun rechten.

5. Scheidbaarheid: Elk van de paragrafen van deze voorwaarden is afzonderlijk van kracht. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van ervan onwettig is, blijven de resterende paragrafen volledig van kracht.

6. Rechten van derden: Deze voorwaarden hebben betrekking op een overeenkomst tussen u en VELUX. Geen enkele andere persoon heeft het recht om deze voorwaarden af te dwingen.

7. Als gevolg van een wereldwijd tekort aan semiconductoren hebben vertragingen bij de onderdelen gevolgen voor de productie van gemotoriseerde VELUX producten (zonne-energie en elektrisch). Het is daarom moeilijk voor ons om in dit stadium precieze levertijden te geven. Alle consumenten hebben het recht om zich binnen 14 dagen na de levering te bedenken voor overeenkomsten die op afstand (zoals online) zijn gesloten.