Close

Dakwerken Dak Plus

Laat nu je dakwerken in Geel en Westerlo uitvoeren door Dak Plus !

Dak Plus treedt op als vakman en vertrouwenspersoon die u begeleidt doorheen het hele dakproject. Dit uiteraard volledig op maat van uw budget en wensen. Dakwerken is onze passie!

Zaakvoerder

Feit is dat de vakman hoe langer hoe meer een uitgestorven ras aan het worden is.

Als 38- jarige Limburger en tweede generatie gediplomeerde dakdekker, heb ik intussen een enorme bagage van ervaring opgebouwd. Het is voor mij daarom een hele uitdaging om deze vakkennis aan anderen over te dragen. Feit is dat de vakman hoe langer hoe meer een uitgestorven ras aan het worden is. Om mijn fierheid voor het vak te bewaren is er bij mij een enorm verlangen om een volgende generatie bekwame dakwerkers toe te rusten. Dakwerken is immers meer dan een beroep, het is een passie.  Mijn drijfveer is meerwaarde en evenwicht zoeken tussen fun en content in alles wat je doet!

TopOver Dak Plus bvba

In de parel der Kempen te Westerlo en Geel ligt ons dakwerkersbedrijf Dak Plus. Wij bieden onze klanten een volledige dakservice aan, dit wil zeggen dat wij alle werken die met daken te maken hebben met de nodige deskundigheid voor de klant verzorgen. Uiteraard worden deze diensten steeds met uitstekende vakkennis in dialoog met de klant uitgevoerd om aan hun wensen op een professionele manier tegemoet te komen. Ons bedrijf is intussen gegroeid tot een dynamische, goed uitgeruste K.M.O met een sterk innovatief karakter.

 

 

Mission Statement

 

Dak Plus treedt op als een vakman én vertrouwenspersoon die u begeleidt doorheen het hele dakproject. Dit uiteraard volledig op maat van uw budget en wensen. Wij willen niet de grootste, maar het beste dakdekkersbedrijf van de Kempen zijn.

 

 

Duurzaamheid

 

Omdat Dak Plus een bedrijf is met langetermijnvisie, wordt er ook aan duurzaamheid gedacht. In samenwerking met FVB en met de steun van het ESF stelden we een uitgebreid duurzaamheidsverslag opdat bovendien beperkt geassureerd werd door een extern bureau.

Hier kan je doorklikken naar het volledige verslag:

 


S.W.O.T analyse

 

Dit zijn onze 3 hoofdpijlers waar we als bedrijf op bouwen:

 

Omdat we veel belang hechten aan het welzijn van onze werknemers, maar ook aan onze klanten en leveranciers, hebben we zoals hierboven onze S.W.O.T.-analyse uitgewerkt. Hierin hebben we de dagelijkse gang van zaken in onze firma grondig bestudeerd. Als besluit hebben we een samenvatting gemaakt van de waarden die voor ons belangrijk zijn.
Invoegbedrijf

 

Dak Plus b.v.b.a  is erkend als invoeg- en federaal inschakelingsbedrijf!  Onze onderneming is bereid kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen met aandacht voor opleiding en begeleiding in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Na doornemen van het aanvraagdossier, het bestuderen van de adviezen van het doorlichtingsteam, het RESOC en de Adviescommissie Sociale Economie is de beslissing in ons voordeel gevallen. Uiteraard zijn we zeer trots op het behalen van deze erkenning!

 

 

 

We willen dan ook een woord van dank richten tot de volgende bedrijven voor hun helpende hand:

 

 • Handson & Partners – Financieel plan
 • Beel & Co – SWOT-analyse & Persoonlijke coaching zaakvoerder
 • RESOC – Diversiteitsplan
 • WEB-consult – Nederlands op de werkvloer & jobcoaching
 • De Wolkammerij – Invoegdossier & MVO-plan, opstelling functieprofiel
 • Advokaat Heylen Michiels – Arbeidsreglement & bonusplan
 • Novare – Werving & selectie, tevredenheidsenquête, STAR-opleiding
 • Proces – Concurrentie-analyse
 • VDAB & jobkanaal – Aanwervingen personeel

 

TopVestigingsattesten

De vestigingsreglementering (wet van 15 december 1970) is van toepassing op de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen die een gereglementeerde aktiviteit uitoefenen. Deze dienen in het bezit te zijn van een vestigingsgetuigschrift. De precieze omschrijving van de gereglementeerde aktiviteiten blijkt uit de verschillende vestigingsbesluiten.

 

Dak Plus bvba bezit de volgende attesten:

 

 • Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerven
 • Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen
 • Aannemer van niet metalen dakbedekking van gebouwen
 • Aannemer schrijnwerker – timmerman

Kortom een onderneming die alle attesten bezit om volledig uw project in eigen beheer af te werken.

 

 

TopRoofer@Work
Het opleidingscentrum

 

Vanuit de visie van duurzaamheid en werken aan de toekomst vinden we het ook belangrijk dat onze kennis en vaardigheden worden doorgegeven aan de volgende generatie. Daarom worden er heel wat opleidingen geörganiseerd. Jonge mensen komen bij ons terecht en krijgen een unieke mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen tot rasechte vakman. Op regelmatige basis vinden er bij Dak Plus interne opleidingen plaats waar individuele aandacht wordt besteed aan onze jonge werkkrachten.

 

Bovendien wil Dak Plus nog een stap verder gaan. In samenwerking met talentenwerf worden er nu ook opleidingen voor werklozen ingericht. Zo kunnen we mensen die het moeilijk hebben om werk te vinden helpen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en tegelijkertijd geven we een boost aan het knelpuntberoep dat dakwerken is geworden. Neem zeker een kijkje op de website!

 

TopTalent@Large

Kinderen aanmoedigen

 

Mede vanuit onze activiteit binnen de sociale economie hechten we veel belang aan het begeleiden en ondersteunen van mensen. Toch is het vaak zo dat we mensen tegenkomen die met een beetje aanmoediging in hun jonge jaren het heel wat gemakkelijker zouden kunnen hebben. Daarom hebben we besloten om niet enkel een sponsoring naar kinderen toe te doen, maar het gehele project zelf op te zetten. Talent@Large wil kinderen een beter idee geven van de verschillende mogelijkheden binnen de bedrijfswereld. Zo kunnen zij een meer geinformeerde beslissing nemen naar het middelbaar toe. Bovendien staat aanmoediging centraal. De kinderen van vandaag zijn de helden van morgen!

Neem zeker een kijkje op de website!