Close

Dakwerken Dak Plus

Laat nu je dakwerken in Geel en Westerlo uitvoeren door Dak Plus !

Dak Plus treedt op als vakman en vertrouwenspersoon die u begeleidt doorheen het hele dakproject. Dit uiteraard volledig op maat van uw budget en wensen. Dakwerken is onze passie!

Daktimmer

Een spantendak kan door een fabriek gemaakt worden, maar wordt meestal ter plaatse in zijn geheel getimmerd en op maat gemaakt.

TopDaktimmer in traditionele opbouw

gordingen en kepers

 • Constructie wordt gedragen door de muurplaten die met speciale bandijzers aan het metselwerk bevestigd zijn. De rest van de muurconstructie wordt op deze muurplaten genageld;
 • Op de muurplaten zijn de kepers bevestigd die schuin oplopen van de goot naar de nok;
 • De kepers zijn op bepaalde afstanden loodrecht ondersteund door gordingen die op correcte wijze ingemetseld moeten worden in de muren;
 • De gordingen lopen dus evenwijdig met de dakgoot. De afstand tussen de gordingen hangt af van de helling van het dak en van de houtsoort, maar het is aan de architect om dit uit te rekenen. De kepers worden op de gordingen vastgemaakt met kepernagels;
 • In principe moeten de gordingen heel recht zijn. Als dat niet helemaal het geval is, moeten ze met de bolle kant naar boven geplaatst worden om zo een eventuele doorbuiging te compenseren;.
 • Op gebinte, bestaande uit muurplaten, gordingen en kepers wordt de eigenlijke draagstructuur geplaatst. Op de kepers wordt het onderdak bevestigd en hier komen de tengellatten op te liggen die in dezelfde richting liggen als de kepers. Dwars op deze tengellatten worden de panlatten genageld en daar komen uiteindelijk de pannen of de leien op te liggen. De panlatten liggen dus net als de gordingen in horizontale richting. De juiste afstand tussen de panlatten is afhankelijk van het soort materiaal en van de dakhelling;
 • Voor oversteken en andere speciale dakdelen moet een aangepaste daktimmer gemaakt worden dat uiteindelijk bekleed wordt met afwerkingsprofielen.
TopDaktimmer in spantendak

geprefabriceerde of ter plaatse gemaakte dakspanten

 • Is een geheel van houtelementen die met metalen verbindingsstukken aan elkaar gezet worden door toepassing van het vakwerkprincipe;
 • Spantendak kan door een fabriek op maat gemaakt worden, maar wordt meestal ter plaatse in zijn geheel getimmerd en op maat gemaakt;
 • Minder weggelegd voor doe-het-zelvers;
 • Belangrijkste voordeel is de tijdswinst dankzij prefabricatie;
 • Vermits het een zelfdragende structuur is die niet ondersteund moet worden door muren, resulteert een spantendak in een grotere flexibiliteit bij de inrichting van de ruimtes;
 • Grotere overspanningen mogelijk dan bij traditionele dakstructuur.

 

TopDaktimmer in houtsoort
 • Veel gebruikte houtsoorten: oregon (douglas), roodnoorse den en epicia;
 • Oregon is duurste, maar ook sterkste houtsoort. In grotere lengtes verkrijgbaar dan veel andere houtsoorten. In tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt, is het toch aan te raden oregon te behandelen met houtbeschermingsproduct;
 • Roodnoorse den: lengte beperkt tot 5 à 6 meter. Qua prijs en kwaliteit tussen oregon en epicia;
 • Epicia (inlandse den of vurenhout) is een houtsoort die nog niet volledig droog is. Tijdens het drogen kunnen vervormingen ontstaan. Grote pluspunten: goedkoop en in grote lengtes te krijgen.

 

TopDrenken of impregneren

Drenken

 

Bij drenken is de gangbare techniek het hout onder te dompelen in een bad. Het product dient een bepaalde concentratie en temperatuur te hebben (minder dan 5 graden mag niet). Het hout wordt naargelang het volume een bepaalde tijd (meestal 2×15 minuten) ondergedompeld. Het product komt een klein aantal mm in het hout. Bij schaven wordt het product uiteraard weggenomen. Indien niet volledig, is hoe dan ook de werking ervan onvoldoende of teniet gedaan.
Opmerking: het groen is meestal een toegevoegd pigment. Het verdwijnt meestal onder invloed van UV. Mogelijk kan het hout gedrenkt zijn na schaven. Door langdurige blootliggen aan het zonlicht zal het groen (of andere kleur) ook verdwenen zijn.

 

Impregneren

 

Ons hout kan vacuüm druk- geïmpregneerd worden!

 • Verlengt de duurzaamheid van het hout aanzienlijk.
 • Veel beter dan gewoon drenken (= door onderdompeling).
 • Is kleurloos.
 • Is duurder dan drenken.
 • Principe van vacuümdruk impregneren van hout en het impregneren van hout omvat verschillende stappen :

 

1. Het hout wordt in een volautomatisch computergestuurde autoclaaf geplaatst.

2. Via onderdruk wordt de autoclaaf luchtledig getrokken zodat de lucht uit de houtcellen wordt getrokken.

3. De autoclaaf wordt gevuld met het impregneerproduct en de druk wordt geleidelijk verhoogd en aangehouden tot de gewenste hoeveelheid product in het hout wordt ingebracht.

4. Door navacuüm wordt het impregneerproduct uit de autoclaaf gehaald en terug opgevangen. De luchtdruk gaat terug naar normaal om het drogen van het houtoppervlak te bevorderen. Wij kunnen  u hiervan een certificaat leveren met de technische goedkeuring onder het nummer ATG 83/S010.

 

TopCertificaten PEFC en FSC

 

 

 

Het doel van PEFC bestaat erin het bosbestand te vrijwaren en toch te voldoen aan de toegenomen vraag naar hout vanwege de consument. Het moet dus mogelijk zijn om te voorzien in het hout dat we vandaag en in de toekomst nodig hebben en zonder schade toe te brengen aan het milieu. Dit principe van duurzame ontwikkeling kunnen wij als houthandel enkel aanmoedigen.

 

 

 

 

 

 

FSC staat voor ‘Forest Stewardship Council’. Het is een internationale, onafhankelijke niet-gouvernementele non-profit organisatie. Zij werd in 1993 opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Het doel van de FSC is streven naar verantwoord bosbeheer wereldwijd.